Kontakt / Služby

Kontakt

Ing. Jan Krupička, Ph.D.
e-mail: krupicka@vodraz.cz
adresa: Luční 911, 36301
IČ: 07615515

Služby

Program VodRaz poskytuji jako OSVČ pod výše uvedeným kontaktem.

Matematickým modelováním vodního rázu, resp. modelováním vodohospodářských systémů obecně, se v současnosti zabývám jako zaměstnanec firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Stručně o mě

Mým odborným zaměřením je modelování v oblasti trubní hydrauliky jednak pro potřeby inženýrské praxe (zpracování hydraulických posudků, studií, generelů vodovodů...), jednak v rámci výzkumu. V oblasti výzkumu se věnuji dvoufázovému prodění směsí kapalin a pevných částic v potrubí i v otevřených korytech s aplikacemi například v hydraulické dopravě sypanin a říční hydraulice. V minulosti jsem se věnoval rovněž struktuře proudění v otevřených korytech se složeným příčným profilem.


5/2005 - 12/2018Katedra hydrauliky a hydrologie, ČVUT v Praze; výzkumný pracovník
9/2006 - 12/2014
3/2017 - nyní
Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i.; výzkumný pracovník
5/2014 - nyníVodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.; specialista