SW VodRaz

Účel softwaruGrafické uživatelské rozhraní

Software VodRaz je určen k provádění výpočtů neustáleného proudění kapaliny v potrubních systémech, a to včetně přípravy vstupních dat, prohlížení, prezentace a exportu výsledků. Modul výpočtu oddělených fází je určen k provádění výpočtů s potrubím, které je částečně vyplněno plynem. Lze modelovat například následujíc jevy a procesy:

Základní charakteristika

Stavba modelu potrubního systému, zadání dat, nastavení parametrů výpočtu a prohlížení výsledků probíhá prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní v českém jazyce. Vstupní i vypočtená data jsou ukládána do společného binárního souboru *.vrz.

Možnosti programu jsou následující:

Uživatel má k dispozici řadu výpočetních prvků umožňujících modelovat nejrůznější okrajové podmínky, jako jsou například:

Vývoj

Motivací pro vývoj SW byl vlastní zájem autora o problematiku hydraulického rázu. Kritériem návrhu SW proto nebyla maximální výpočetní efektivita a snadná ovladatelnost i zcela nepoučeným uživatelem. Cílem naopak bylo vytvořit nástroje pro modelování co největší šíře jevů s hydraulickým rázem spojených a zároveň ponechat uživateli v tomto modelování vysokou míru volnosti. V návaznosti na zkušenosti s praktickým využitím SW je průběžně vylepšováno uživatelské prostředí a jsou doplňovány nové výpočetní prvky, možnosti výpočtů a možnosti výměny dat.

Aktuální verze ke stažení

Soubory ke stažení:

ikona VodRazAktuální verze SW VodRaz 1.4.5.0 jako samostatně spustitelný soubor (bez instalace): VodRaz.exe. Ukázková verze s omezeným počtem výpočetních kroků a prvků modelu.
ikona PDFAktuální uživatelská dokumentace (18. 5. 2021): Uzivatelska_dokumentace_VodRaz.pdf.

Poslední nové funkce:

30.3.2022Verze 1.4.5.1: Díky nové vlastnosti "Při vyprázdnění uzavřít odtok" lze prvek Větrník nově modelovat s vakem.
21.11.2020Verze 1.4.3.2: Jazyk pro zápis vzorců doplněn o možnost interpolace v tabulkách.
15.5.2020Verze 1.4.3.0: Nově lze model podložit mapou z externího souboru. U potrubí lze nově provést automatický přepočet délky.
19.3.2020Verze 1.4.2.0: Hlavní novinkou je možnost importu modelu ze souboru inp softwaru EPANET. S umožněním importu souvisí dílčí změny ve struktuře dat a způsobu práce s topologií modelu. Byl doplněn nový prvek "Kontrolní ventil" jakožto ekvivalentu ventilu SW EPANET. U nádrží lze nově volit libovolný počet napojení na ostatní prvky.
20.2.2020Verze 1.4.1.0: Program rozšířen o možnost modelování plynulého bočního odtoku kapaliny či plynu z potrubí, například při plnění potrubí pro skrápění.
19.11.2019Verze 1.4.0.0: Program rozšířen o možnost optimalizace modelových parametrů vzhledem k uživatelem definované optimalizační funkci. Doplněno sledování maximálních a minimálních tlaků a průtoků v rámci podélného profilu.
11.7.2019Verze 1.3.4.2: Umožněno mazání uživatelem vložených časových řad. Ve vzorcích umožněno použití cyklu While.
14.5.2019Verze 1.3.4.1: Zlepšeno vykreslování časových řad. Opravena chyba vedoucí ke konvergenčním problémům při průchodu fázového rozhraní koncovým uzlem potrubí.
9.5.2019Verze 1.3.4.0: Rozšířeny možnosti uživatelského nastavení grafického rozhraní, nastavení nově ukládáno do konfiguračního souboru VodRaz.cfg. Umožněna automatická kontrola dostupnosti nové verze programu.
4.4.2019Verze 1.3.3.2: Implementován DCM (Discrete Cavity Model) pro kavity nasycených par.
11.3.2019Verze 1.3.3.1: Umožněno kopírování grafických a tabelárních výstupů do schránky.
24.8.2018K potrubí doplněna vlastnost "Min. vzdálenost kavit".
17.8.2018K čerpadlu doplněna vlastnost "Paralelní čerpadla".
25.6.2018Doplněno zobrazení maximálního dovoleného tlaku v podélném profilu.
25.6.2018Umožněna animace výsledků.
29.3.2018K čerpadlu doplněna možnost přepočtu charakteristiky dle zákonů afinity.
13.3.2018Při výpočtu ustáleného stavu přihlíženo k nové vlastnosti časová řady "Výpočet ustáleného stavu".
24.2.2017Umožněny dvourazměrné tabulky.
30.12.2016Umožněno zadání hydrodynamické charakteristiky zpětné klapky.
5.12.2016Umožněn výpočet pomalu proměnného proudění (nestlačitelná kapalina, setrvačnost uvažována).
17.2.2016Program rozšířen o možnost modelování oddělených fází. Nově je tedy možné modelovat prázdnění a plnění potrubí, kavity nasycených par, funkci vzdušníků atd.
24.3.2014Zlepšení grafického rozhraní a konvergenčních vlastností.
15.10.2012Nový výpočetní prvek (filtr). Přidáno ukládání nastavení zobrazení.
20.3.2012Doplněna možnost vytváření animace průběhu rázů v podélném profilu a jejich exportu ve formátu *.avi.
29.2.2012Doplněna možnost exportu podélných profilů do textových souborů.
15.9.2011Program rozšířen o výpočet třecích ztrát při neustáleném proudění.
5.8.2011Umožněn export časových řad.
26.6.2011Přidány nové výpočetní prvky, například čerpadlo.