Další programy

Níže naleznete některé další programy, jichž jsem autorem, a které lze zdarma stáhnout a používat.

Grafoklik

Formulář pro export dat do textového souboru Pracovní prostředí programu Grafoklik Potřebovali jste někdy odečíst data vynesená v grafu vytištěném na papír nebo uloženém ve formě obrázku? Museli jste pracně odečítat jejich souřadnice s pomocí měřítka? Program Grafoklik nabízí o něco pohodlnější řešení. Obrázek v elektronické podobě (např. naskenovaný) stačí načíst do programu a pomocí myši oklikat datové body. Pokud je grafika obrázku dostatečně kvalitní, lze dokonce provést rozpoznání dat v grafu automaticky. Uložení odečtených souřadnic do textového souboru je pak dílem okamžiku. Program umožňuje i práci s logaritmickými měřítky. Součástí programu je stručný návod k použití. Program je příležitostně vylepšován.

ikona GrafoklikAktuální verze programu Grafoklik 1.0.1.2 z 27. 8. 2018 jako samostatně spustitelný soubor (bez instalace): Grafoklik.exe
ikona Grafoklik dataUkázka zpracovaného grafu: Ukazka.zip

Složkor

Pracovní prostředí programu Složkor Program pro výpočet proudění koryty se složeným příčným profilem. Implemetuje Lateral Distribution Method (LDM) pro předpověď rozdělení svislicových rychlostí napříč korytem. Program vznikl za podpory grantu č. 103/04/1328 GAČR "Nejistoty hydraulických výpočtů na vodních tocích pro extrémní hydrologické jevy" a v rámci výzkumného centra CIDEAS. V současnosti již není aktualizován.

ikona SložkorVíce na domovských stránkách programu.

HladinyFit

Pracovní prostředí programu HladinyFit Program vznikl jako nadstavba programu Složkor v rámci řešení úkolů výzkumného centra CIDEAS. Podstatou programu je využití vícerozměrné optimalizační procedury k takových parametrů modelu nerovnoměrného proudění v otevřeném korytě, pro které se vypočtený průběh hladiny nejvíce blíží průběhu zadanému. Program je tak tak vhodný například k vyhodnocování drsností ze zaměřeného průběhu hladiny a známého průtoku. V současnosti již není aktualizován.

ikona HladinyFitVíce na domovských stránkách programu.